Management general
Se adresează actualilor și potențialilor manageri

Elemente ale tematicii abordate:

 • Ce este şi ce face un manager
 • Comunicarea managerială
 • Managementul timpului şi planificarea
 • Analiza procesului decizional
 • Motivarea personalului.
 • Conducerea echipei

Managementul timpului
Se adresează tuturor celor care consideră că au nevoie de noi metode pentru a-şi îmbunătăţi gestionarea timpului

Elemente ale tematicii abordate:

 • Dificultăţile uzuale în  managementul timpului
 • Planificarea
 • Stabilirea priorităţilor
 • Delegarea
 • Administrarea documentelor
 • Stabilirea priorităţilor

Managementul conflictului
Se adresează actualilor şi potenţialilor manageri precum şi tuturor angajaţilor implicaţi în gestionarea activităţilor conflictuale

Elemente ale tematicii abordate:

 • Definirea conflictului
 • Clasificarea conflictelor
 • Cauze ale conflictelor în organizaţie
 • Conflicte la nivel de grup
 • Aptitudini pentru rezolvarea conflictului
 • Strategii eficiente pentru rezolvarea conflictului

Managementul schimbării
Se adresează actualilor şi potenţialilor manageri precum şi tuturor angajaţilor implicaţi în schimbări dorite și nedorite la nivelul companiei sau al mediului în care activează

Elemente ale tematicii abordate:

 • Factorii care impun schimbarea
 • Caracteristicile schimbării
 • Metode de implementare a schimbării
 • Realizarea schimbării
 • Continuarea procesului de schimbare

Management de proiect
Se adresează tuturor persoanelor care își organizează activitatea în proiecte

Elemente ale tematicii abordate:

 • Iniţierea unui proiect
 • Fezabilitatea proiectelor
 • Organizarea proiectelor
 • Planificarea proiectelor
 • Monitorizarea şi controlul proiectelor

Managementul Logisticii
Se adresează tuturor persoanelor implicate în activițăți de logistică

Elemente ale tematicii abordate:

 • Logistica – Conţinut şi componentele logisticii
 • Gestiunea comenzilor
 • Gestionarea strategică a stocurilor
 • Controlul costurilor
 • Livrarea mărfii
 • KAIZEN

Management financiar pentru non - finanțiști
Se adresează tuturor managerilor care nu sunt de formaţie economică

Elemente ale tematicii abordate:

 • Informaţii financiare necesare managementului
 • Cash-flow-ul
 • Bilanţul – Contul de profit şi pierdere
 • Costurile
 • Lucrul pe bugete
 • Indicatori financiari

Comunicare inter-departamentală
Se adresează tuturor managerilor

Elemente ale tematicii abordate:

 • Principiile comunicării: conducerea şi comunicarea
 • Cultura organizaţională: valorile şi adaptarea
 • Comportamentul organizaţional
 • Comunicarea pe verticală şi pe orizontală
 • Reţele de comunicare formală şi informală
 • Roluri în comunicare
 • Stiluri de comunicare
 • Bariere în comunicare
 • Oferirea de feed-back

Gândire creativă
Se adreseaza tuturor persoanelor

Elemente ale tematicii abordate:

 • Definirea creativităţii
 • Creativitatea şi rezolvarea problemelor
 • Gândind în afara cutiei
 • Gândind creativ individual şi în grup
 • Evaluarea ideilor creative

Tehnici de prezentare
Se adresează tuturor celor care consideră că au de realizat prezentări în faţa auditoriului

Elemente ale tematicii abordate:

 • Pregătirea unei prezentări
 • Etapele unei prezentări
 • Încheierea unei prezentări
 • Roleplay-uri filmate și analizate

Recrutarea, selecția și integrarea angajaților
Se adresează persoanelor implicate în partea de recrutare şi selecţie

Elemente ale tematicii abordate:

 • Procesul de recrutare şi selecţie ca şi proces de marketing
 • Definirea cerinţelor
 • Organizarea procesului de recrutare şi selecţie
 • Selecţia Resurselor Umane
 • Integrarea noilor angajaţi

Management antreprenorial
Se adresează tuturor persoanelor care doresc să-şi dezvolte spiritul antreprenorial

Elemente ale tematicii abordate:

 • Sunteţi pregătiţi să conduceţi propria afacere
 • Înţelegerea unei afaceri
 • Planul de afaceri şi Planul de Marketing
 • Informaţii legate

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above:

?
In acest moment
nu avem posturi diponibile,
dar daca doriti ne puteti
trimite CV-ul pentru a
va contacta cand vom avea o
oportunitate potrivita pentru
dumneavoastra.