Protectia Datelor Personale – cursuri/traininguri

            NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

                                          Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. PICOIL INFO CONSULT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

                                         Scopul colectării datelor este:
– cursuri/traininguri, in calitate de furnizor autorizat de cursuri de formare profesionala

                                         Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare participarii dumneavoastra la cursurile/trainingurile pe care le organizam in calitate de furnizor autorizat de cursuri de formare profesionala. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea ca dumneavoastră să participati la cursurile/trainingurile pe care le organizam.

                                         Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai SC PICOIL INFO CONSULT SRL si autoritatile publice locale. (ex. ANC  – Autoritatea Națională pentru Calificări).

                                        Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la S.C. PICOIL INFO CONSULT SRL care vă va da un număr de înregistrare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

                    Vă mulțumim!

                         SC PICOIL INFO CONSULT SRL

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above:

?
In acest moment
nu avem posturi diponibile,
dar daca doriti ne puteti
trimite CV-ul pentru a
va contacta cand vom avea o
oportunitate potrivita pentru
dumneavoastra.