posdru

Dezvoltare profesională în sectorul servicii-comerţ prin evaluarea competenţelor, calificare şi formare continuă

Proiectul a avut durata de 18 luni. S-a desfăşurat între 1 iulie 2010 şi 31 decembrie 2011.

A fost un proiect strategic multi-regional, grupul-ţintă fiind selectat din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj. Maramureş, Prahova, Sibiu şi municipiul Bucureşti

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Ideea proiectului a plecat de la necesitatea alinierii la legislaţia europeană, care prevede ca fiecare persoană care exercită o ocupaţie să poată dovedi că deţine competenţele necesare pentru a o exercita. Dobândirea acestor competenţe se poate face pe calea “formală”, respectiv prin unităţile de învăţământ acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau prin cursuri de calificare/specializare/perfecţionare, acreditate CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor), care atestă, prin diplomele conferite, dreptul persoanei de a exercita o anumită ocupaţie. Pentru persoanele care posedă competenţele necesare unei ocupaţii, dar care au dobândit aceste competenţe pe alte căi decât cea “formală” şi care nu posedă diplome care să le ateste aceste competenţe, există posibilitatea participării la un proces de evaluare a competenţelor profesionale, în cadrul unui Centru de Evaluare a Competenţelor Profesionale, acreditat CNFPA. În urma evaluării, participanţii primesc diplome CNFPA care atestă că posedă competenţele respective şi prin urmare pot să exercite ocupaţia respectivă.
În România există multe persoane care practică ocupaţii fără a avea diplome care să le permită acest lucru, o bună parte dintre ele activând majoritatea în domeniul servicii-comerţ.

Astfel, proiectul are două mari obiective şi anume:

  • instruirea a  56 persoane (4 grupe) pentru ocupaţia Lucrător în Comerţ, prin intermediul cursului de calificare nivel I, Lucrător în Comerţ. Cursul este acreditat CNFPA, are durata de 360 ore (120 ore teorie şi 240 ore practică) şi va fi organizat la sediul beneficiarilor care doresc să îşi instruiască angajaţii pentru ocupaţia “Lucrător în comerţ”.
  • evaluarea, prin Centrul de Evaluare a Competenţelor Profesionale, acreditat CNFPA, a 550 de persoane din domeniul servicii-comerţ

 

Diplomele CNFPA, obţinute în urma participării la curs respectiv în urma evaluării, au antetul MMFPS şi al MECTS şi sunt recunoscute pe plan naţional şi internaţional.
Toate activităţile din cadrul proiectului sunt cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”, ceea ce înseamnă că nu va fi percepută nicio plată pentru evaluare sau instruire, de la participanţi sau de la firmele angajatoare.
Proiectul are durata de 18 luni, se desfăşoară între 1 iulie 2010 şi 31 decembrie 2011, este un proiect strategic multi-regional, grupul-ţintă fiind selectat din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj. Maramureş, Prahova, Sibiu şi municipiul Bucureşti.
Unul dintre principiile care stă la baza proiectului este acela al egalităţii de şanse, la cursuri şi evaluări putând participa orice persoană, indiferent de vârstă, sex sau etnie, dar care îndeplineşte condiţiile de intrare în grupul-ţintă, respectiv are domiciliul stabil sau flotant în oricare din cele 7 judeţe şi este angajat/ă a unei firme care activează în domeniul servicii-comerţ, ca lucrător în comerţ sau lucrător comercial, agent vânzări sau director vânzări.

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above:

?
In acest moment
nu avem posturi diponibile,
dar daca doriti ne puteti
trimite CV-ul pentru a
va contacta cand vom avea o
oportunitate potrivita pentru
dumneavoastra.