(Managerul de proiect este persoana responsabilă de distribuirea sarcinilor, de alocarea resurselor umane, financiare și de timp, de urmărirea îndeplinirii obiectivelor, de atingerea indicatorilor stabiliți)

Grup țintă

 1. Managerilor care prin natura responsabilităților posturilor pe care le ocupă trebuie să își planifice proiectele la care vor lucra, să își planifice resursele, să stabilească obiective și să obțină rezultatele așteptate.
 2. Persoanelor care vor fi promovare pe o funcție de conducere.
 3. Persoanelor care vor fi implicate într-un proiect cu finanțare europeană.
 4. Celor care se confruntă la locul de muncă cu diverse proiecte.
 5. Celor care doresc să își organizeze activitățile, să își stabilească mult mai clar obiectivele, să aibă un management al timpului cât mai eficient.
 6. Persoanelor din instituții publice (medici, funcționari publici etc. ) care își propun să ocupe o funcție de conducere.
 7. Persoanelor creative care vor să-și implementeze ideile cu rezultate de succes.
 8. Freelancerilor – cei care lucrează pe cont propriu, realizând proiecte pentru clienții lor.
 9. Fondatori, președinți, conducători de ONG-uri.

Veți învăța:

 1. să identificați corect o problemă și cauzele acesteia.
 2. Să analizați din mai multe perspective problema cu care vă confruntați.
 3. să planificați un proiect de la început până când obțineți rezultatele așteptate.
 4. să vă planificați resursele financiare, umane și de timp pentru a le utiliza eficient.
 5. să vă gestionați echipele în mod eficient .
 6. să urmăriți trasabilitatea proiectului.
 7. să auditați şi să închideți un proiect.

Beneficii:

 1. Veți învăța cum să planificați un proiect de la început până când obțineți rezultatele așteptate
 2. Veți învăța cum să vă planificați resursele financiare și umane pentru a le utiliza eficient
 3. Veți învăța cum să vă  gestionați echipele în mod eficient
 4. Veți învăța cum să urmăriți trasabilitatea proiectului
 1. Veți obține acreditarea de Manager de proiect, recunoscută la nivel european
 2. Veți putea hotărî ce fel de persoane sunt cele mai potrivite pentru fiecare proiect
 3. Conform art. 21 alin. 2 lit. h din Codul fiscal sunt considerate cheltuieli efectuate în scopul obținerii de venituri și în consecință, deductibile fiscal și cheltuielile pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului angajat.
  Totodată, potrivit art. 55(1) alin. 4 lit. n din Codul fiscal cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților legată de activitatea desfășurată de aceștia pentru angajator nu sunt considerate venituri de natură salarială și nu sunt impozitate la nivelul angajaților

 

Tematica abordată:

 1. Iniţierea unui proiect
 2. Fezabilitatea proiectelor
 3. Organizarea proiectelor
 4. Planificarea
 5. Resursele şi programarea lor
 6. Managementul echipei de proiect
 7. Monitorizarea şi controlul proiectelor
 8. Managementul configuraţiei
 9. Auditarea şi închiderea proiectului

Detalii organizatorice:

Cursul se va desfășura în 3 module a câte 8 ore, în 3 zile de sâmbătă;

În cadrul ultimului modul va avea loc și un examen de absolvire, susţinut în prezenţa unei comisii ANC. Examenul va avea două părţi: o parte teoretică (un test grilă) şi una practică – pe care o veți pregăti de-a lungul cursului, beneficiind de îndrumarea și feedback-ul trainerilor.

Documente necesare pentru înscriere:

-copie după buletin sau carte de identitate

-copie după certificatul de naștere

-copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

-copie după diploma de licență

Pentru a participa la examenul de absolvire și a primi diploma acreditată trebuie să aveți absolvite studiile superioare (minim nivel licență).

Formular de înscriere

Pentru orice alte detalii, ne puteți contacta la adresa de e-mail: cluj@pic-oil.ro sau la nr. de telefon: 0264-414981.

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above:

?
In acest moment
nu avem posturi diponibile,
dar daca doriti ne puteti
trimite CV-ul pentru a
va contacta cand vom avea o
oportunitate potrivita pentru
dumneavoastra.