Protectia Datelor Personale – recrutare

            NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

                                          Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. PICOIL INFO CONSULT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

                                         Scopul colectării datelor este:
– selecția și plasarea forței de muncă

                                         Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare selecției și plasării forței de muncă. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea ca dumneavoastră să beneficiați de serviciul nostru de selecție și plasare a forței de muncă  .

                                     Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și angajatorului/potențialul angajator al persoanei vizate.

                                        Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la S.C. PICOIL INFO CONSULT SRL care vă va da un număr de înregistrare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

                    Vă mulțumim!

                         SC PICOIL INFO CONSULT SRL

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above:

?
In acest moment
nu avem posturi diponibile,
dar daca doriti ne puteti
trimite CV-ul pentru a
va contacta cand vom avea o
oportunitate potrivita pentru
dumneavoastra.