posdru

Formarea pentru Adaptabilitate la Realităţile Managementului Eficient Corporativ

Beneficiar: SC FARMEC SA Cluj-Napoca
Parteneri: SC Picoil Info Consult SRL

Perioada de implementare 01.01.2008 - 31.12.2008

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a capitalului uman în cadrul SC FARMEC SA, prin promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi, în scopul susţinerii unei calităţi mai ridicate a serviciilor si creşterii competitivităţii pe piaţa forţei de munca, în contextul promovării creşterii potenţialului economic şi social al regiunii de dezvoltare Nord-Vest şi combaterii adaptabilităţii scăzute a forţei de muncă
Obiectivele specifice:

 1. Instruirea în sensul dezvoltării abilităţilor de vânzare (19 persoane).
 2. Instruirea în sensul dezvoltării abilităţilor de conducere a echipelor de vânzări (6 persoane)
 3. Specializarea în sensul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe de formare a unei grupe de maiştri şi şefi de secţie care vor deveni formatori/consilieri cu instruirea pentru alţi angajaţi ai întreprinderii în cadrul Centrului de Pregătire Farmec (14 persoane)
 4. Stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor pentru specialiştii TESA  (128 persoane).
 5. Informarea şi conştientizarea tuturor angajaţilor companiei asupra programului de formare continuă iniţiat de companie prin intermediul a două numere de revistă internă.

Grupul-ţintă este format din 167 persoane.

Proiectul a fost implementat cu succes, atingându-şi în proporţie de 100% obiectivele.

Dezvoltarea profesională a echipei ISDC România – un pas necesar pentru creşterea competitivităţii pe piaţa UE

Beneficiar: SC ISDC România SRL Cluj-Napoca
Parteneri: SC Picoil Info Consult SRL, Fundaţia Centrul de Dezvoltare Managerială

Perioada de implementare 01.01.2008 - 31.12.2008

Obiectivul general îl constituie creşterea gradului de specializare şi perfecţionare a angajaţilor din cadrul ISDC ROMÂNIA SRL în vederea creşterii productivităţii la locul muncă, creşterea competitivităţii pe piaţa de muncă în aria de activitate a companiei şi alinierea calităţii serviciilor ISDC ROMÂNIA SRL la nivelul standardelor europene în domeniu.Obiective specifice sunt:

 1. Dezvoltarea competenţelor specialiştilor informaticieni, resursa umană de bază a societăţii, prin instruire de specialitate, în paralel cu asigurarea suportului informaţional actualizat. Dezvoltarea competenţelor de limbă engleză şi olandeză pentru aducerea lor la nivelul cerut de clientela societăţii şi în conformitate cu cultura organizaţiei.
 2. Formare de formatori. Pentru asigurarea continuităţii pe termen lung a activităţii de training desfăşurate în societate.
 3. Dezvoltarea abilităţilor manageriale. Pentru creşterea calitativă a managementului societăţii.
 4. Acreditarea cursurilor de limbi străine şi a cursurilor de informatică. Pentru obţinerea acreditării CNFPA cu recunoaştere la nivel naţional.

Grupul ţintă este format din 132 persoane, din care 16 formatori, 15 manageri, 52 developeri (programatori) şi 49 noi angajaţi

Proiectul a fost implementat cu succes, atingându-şi în proporţie de 100% obiectivele.

Competitivitate şi performanţă prin Academia Macromex

Beneficiar: SC MACROMEX SRL Bucureşti
Partener: SC Picoil Info Consult

Perioada de implementare 01.01.2008 - 31.12.2008

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a capitalului uman în cadrul Macromex, prin promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi, în scopul susţinerii unei calităţi mai ridicate a serviciilor şi creşterii competitivităţii pe piaţa forţei de munca, în contextul promovării creşterii potenţialului economic şi social al regiunii de dezvoltare Bucureşti Ilfov şi combaterii adaptabilităţii scăzute a forţei de muncă.
Obiectivele specifice sunt:

 1. Dezvoltarea abilităţilor personale şi profesionale a unei grupe de 41 de manageri de la toate nivelele, în scopul eficientizării activităţii si al creşterii competitivităţii pe piaţa forţei de munca.
 2. Implementarea sistemului de promovare pe baza de mentoring, care să încurajeze formarea şi perfecţionarea continuă şi să stimuleze sentimentul de responsabilitate al angajaţilor Macromex.
 3. Dezvoltarea mecanismului intern de instruire adresat angajaţilor din departamentul de vânzări al Macromex.
 4. Acreditarea unui curs de “Vânzări”, specializat pe domeniul distribuţiei de produse alimentare refrigerate si congelate.
 5. Informarea şi conştientizarea tuturor angajaţilor companiei asupra programului de formare continuă iniţiat de companie şi asupra implementării sistemului de promovare pe bază de mentoring prin intermediul a două buletine informative interne, pe parcursul a 6 luni

Grupul ţintă este format din 51 manageri şi 15 angajaţi din departamentul de vânzări

Proiectul a fost implementat cu succes, atingându-şi în proporţie de 100% obiectivele.

Specializare si competitivitate prin promovarea capitalului uman in cadrul RottaPrint

Beneficiar: SC RottaPrint SRL Cluj-Napoca
Parteneri: SC Picoil Info Consult SRL, SC Sunimprof SRL

Perioada de implementare 01.01.2008 - 31.12.2008

Obiectivul general îl constituie dezvoltarea resurselor umane prin promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi în vederea creşterii  adaptabilităţii angajaţilor RottaPrint la nevoile în schimbare de pe piaţa muncii

Obiectivul specific este creşterea productivităţii şi a competenţelor angajaţilor din toate structurile manageriale şi a personalului de execuţie din cadrul societăţii RottaPrint, prin cursuri de instruire, care să conducă la o calitate îmbunătăţită a produselor şi serviciilor firmei precum şi la creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii angajaţilor pe piaţa muncii. Un alt obiectiv specific este acreditarea cursului de tipografi în vederea înfiinţării Colegiului de tipografi Rotta, primul de pe piaţă specializat pentru domeniul tipografiei.

Grupul ţintă este format din 62 de persoane ,din care 42 de manageri şi 20 de tipografi.Proiectul a fost implementat cu succes, atingându-şi în proporţie de 100% obiectivele.

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above:

?
In acest moment
nu avem posturi diponibile,
dar daca doriti ne puteti
trimite CV-ul pentru a
va contacta cand vom avea o
oportunitate potrivita pentru
dumneavoastra.