(Evaluatorul de proiecte verifică eficienţa şi eficacitatea alocării resurselor financiare și sugerează modalități de  îmbunătăţire a  performanţelor şi rezultatelor unui program.)

Grup țintă

 1. Absolvenți de studii superioare interesați de o carieră în acest domeniu.
 2. Experți și consultanți din domeniul accesării de fonduri europene și managementului proiectelor.
 3. Persoanelor care vor fi implicate într-un proiect cu finanțare europeană.

Veți învăța:

 1. să identificați prevederile legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și să acționați în consecință.
 2. să identificați problemele de mediu, să diminuați riscurile de mediu și să raportați pericolele de poluare .
 3. să asigurați securitatea informațiilor, a echipamentelor și a proceselor.
 4. să analizați cerințele evaluării și să întocmiți aplicația de evaluare a proiectelor.
 5. să stabiliți obiectivele și caracteristicile evaluării.
 6. să pregătiți cadrul de evaluare și să dezvoltați instrumentele necesare.
 7. Să înregistrați și să raportați rezultatele evaluării.
 8. Să întocmiți propuneri pentru îmbunătățirea rezultatelor și pentru îmbunătățirea procesului de evaluare.

Beneficii:

 1. Veți învăța cum să evaluați un proiect.
 2. Veți învăța cum să oferiți soluții de îmbunătățire a rezultatelor proiectului
 1. Veți obține acreditarea de Evaluator proiecte, recunoscută la nivel european
 2. Conform art. 21 alin. 2 lit. h din Codul fiscal sunt considerate cheltuieli efectuate în scopul obținerii de venituri și în consecință, deductibile fiscal și cheltuielile pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului angajat.
  Totodată, potrivit art. 55(1) alin. 4 lit. n din Codul fiscal cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților legată de activitatea desfășurată de aceștia pentru angajator nu sunt considerate venituri de natură salarială și nu sunt impozitate la nivelul angajaților.

Detalii organizatorice:

Cursul se va desfășura în 3 module a câte 8 ore, în 3 zile de sâmbătă;

În cadrul ultimului modul va avea loc și un examen de absolvire, susţinut în prezenţa unei comisii ANC. Examenul va avea două părţi: o parte teoretică (un test grilă) şi una practică – pe care o veți pregăti de-a lungul cursului, beneficiind de îndrumarea și feedback-ul trainerilor.

Documente necesare pentru înscriere:

-copie după buletin sau carte de identitate

-copie după certificatul de naștere

-copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

-copie după diploma de licență

Pentru a participa la examenul de absolvire și a primi diploma acreditată trebuie să aveți absolvite studiile superioare (minim nivel licență).

Formular de înscriere

Pentru orice alte detalii, ne puteți contacta la adresa de e-mail: cluj@pic-oil.ro sau la nr. de telefon: 0264-414981.

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above:

?
In acest moment
nu avem posturi diponibile,
dar daca doriti ne puteti
trimite CV-ul pentru a
va contacta cand vom avea o
oportunitate potrivita pentru
dumneavoastra.