ALIGNccus

 

 

Perioada: 15.07.2017 – 30.11.2020

Director de proiect: Iolanda Alexe

Autoritatea contractanta: UEFISCDI

Buget: Buget ALIGN CCUS – Picoil Info Consult

Rapoarte: RST ALIGN CCUS 2017

                      RST ALIGN CCUS 2018

                      RST ALIGN CCUS 2019

                      RST ALIGN CCUS 2020

                      Raport final ALIGN CCUS

Articole: Multimodal Transport of CO2 (ALIGN CCUS)     Sursa: Link

                   Utilization of captured CO2 for implementing CCUS in Romania (ALIGN CCUS)     Sursa: Link

Proiectul ALIGN-CCUS (ALIGN) și-a propus să accelereze tranziția sectoarelor industriale și energetice actuale într-un viitor al activității economice continue și a emisiilor reduse de carbon, în care captarea, utilizarea și stocarea CO2 (CCUS) joacă un rol esențial.

Implicarea partenerului Picoil Info Consult în cadrul proiectul ALIGN-CCUS a avut ca și obiective principale în cei 4 ani de cercetare următoarele:

      – Identificarea și caracterizarea soluțiilor de stocare din regiunea Oltenia;

      – Identificarea altor soluții de utilizare a CO2- ului captat;

      – Împerecherea zăcămintelor identificate pentru stocare/utilizare a CO2-ului captat cu sursele aferente, după niște criterii bine stabilite;

      – Realizarea unei simulări a proiectării unui zăcământ încazul injecției de CO2 în vederea creșterii recuperării de țiței.

Pentru a rezuma activitatea echipei Picoil Info consult în cadrul proiectului ALIGN menționăm următoarele activități:

  1. Principalele surse de CO2 din regiunea Oltenia sunt cele trei mari centrale electrice Turceni, Rovinari și Ișalnița și aparțin industriei energetică. Pentru stocarea CO2-ului captat au fost identificate în regiunea Oltenia 4 zăcăminte de petrol care îndeplinesc condițiile necesare stocării pe lângă acviferele saline.
  2. Carbonul captat de la acești mari emițători poate fi utilizat pentru injecția în zăcămintele de țiței din regiunea Oltenia ca și metodă EOR (de creștere a recuperării țițeiului).
  3. În scopul utilizării carbonului captat au fost identificate și caracterizate 10 zăcăminte care îndeplinesc condițiile pentru realizarea procesului de injecție (Corbii Mari, Ciolănești, Brâncoveanu, Brădești, Călinești-Oarja-Bradu-Albota, Sâmnic-Ghercești, Căzănești, Băbeni, Bâlteni și Bibești-Bulbuceni), iar 6 dintre ele au fost și împerecheate cu sursele importante de CO2 din regiunea Oltenia după niște criterii bine stabilite.
  4. Cea mai importantă pereche sursă-zăcământ identificată s-a considerat a fi cea formată de SE Ișalnița și situl de stocare aferent – Brădești.
  5. Pentru perechea SE Ișalnița-Brădești s-a realizat o simulare a procesului de injecție de CO2 în vederea creșterii recuperarii țițeiului. În urma simulării au rezultat grafice de evoluție a cantităților de fluide injectate și produse, respectiv, CO2, țiței și apă. Deoarece în procesul de injecție CO2-ul injectat nu se recuperează în totalitate, o parte din el rămânând stocat în zăcământ, s-a realizat și un grafic al acestuia.
  6. S-a putut concluziona că procesul de injecție are un efect pozitiv asupra recuperării țițeiului, acest parametru având o creștere cu 11%, iar exploatarea zăcământului s-ar prelungi în timp cu încă 17 ani.

În urma asocierii tuturor rezultatelor obținute de partenerii români, au rezultat următoarele două hărți care concluzionează întregul proiect ALIGN pentru regiunea Oltenia.

Harta1

Harta GIS a distribuției surselor majore de emisii, conductelor de petrol și gaze și a zăcămintelor potențiale pentru CO2-EOR din regiunea Oltenia

Harta2

Hartă cu porturile situate pe fluviul Dunărea, principalele surse de CO2 și zăcămintele de hidrocarburi potrivite pentru EOR din regiunea sudică a României