ECOBASE

http://www.ecobase-project.eu/

Perioada: 01.08.2017 – 31.12.2020

Director de proiect: Mihai Chiran

Autoritatea contractanta: UEFISCDI

Buget: Buget ECO-BASE – Picoil Info Consult

Rapoarte: RST ECO-BASE 2017

       RST ECO-BASE 2018

       RST ECO-BASE 2019

Articole: CO2-EOR possibilities in Romania (ECO BASE)     Sursa: Link

    Injection and storage of CO2 – Efficient method for increasing Oil recovery (ECO BASE)    Sursa: Link

Proiectul ECO BASE, început în august 2017, cu o durată de 36 de luni, este un parteneriat internațional de cercetare din 5 țări (Olanda, Norvegia, Turcia, Grecia, România), sub coordonarea institutului de cercetare norvegian IRIS. Din România, la acest proiect participă GeoEcoMar, CO2 Club România și Picoil Info Consult.

Obiectivul general al proiectului ECO BASE este sprijinirea implementării CCUS (Carbon Capture, Usage and Storage – Captarea, Utilizarea Stocarea CO2) pe scară largă în Europa de Sud-Est prin dezvoltarea de modele de afaceri și simulări de fluxuri de venituri rezultate prin utilizarea CO2 în procese de EOR. Proiectul se desfășoară pe plan local în trei țări din Europa de Sud-Est: România, Turcia și Grecia, cu sprijinul TNO Olanda și IRIS Norvegia.

Un prim obiectiv specific este inventarierea capacităților de captare, transport, stocare și utilizare a CO2 și realizarea foilor de parcurs regionale pentru EORStore.

Un al doilea obiectiv specific este optimizarea EORStore prin elaborarea unei foi de parcurs pentru CO2-EOR, selectarea studiului de caz și definirea strategiei de afaceri pentru lanțul CCUS selectat.

Un al treilea obiectiv este realizarea planului de dezvoltare a lanțului CO2-EOR selectat.

Un ultim obiectiv este de a sintetiza planul de dezvoltare acceptarea și conștientizarea publicului pentru lanțurile CCUS selectate.

In cadrul acestui proiect, Picoil Info Consult se ocupă de întocmirea portofoliului zăcămintelor de petrol, la nivel național, candidate la injecție tehnologică de CO2 și la stocarea acestuia.

Zăcămintele sunt analizate din punct de vedere geologic (obiective productive, adâncime, tip de capcane, proprietățile rocii colector), al proprietăților fizice ale fluidelor conținute, al stadiului actual de depletare a câmpului petrolier precum și al gabaritului și stării sondelor productive.

Scopul injecției de CO2 este tehnologic, pentru mărirea factorului final de recuperare și creșterea presiunii de zăcământ sau pentru stocare.

Până acum, în etapa I a proiectului, am realizat un inventar al zăcămintelor de petrol din țară care îndeplinesc condițiile necesare aplicării procesului de injecție de CO2, fie tehnologică, fie în vederea stocării.