Cursurile acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) oferă participanţilor diplome recunoscute în România şi Uniunea Europeană.

Diplomele atestă calificarea, perfecţionarea sau specializarea lor într-o anumită ocupaţie.

Aceste cursuri au 2 componente:

  • partea teoretică, care presupune transferul de cunoștințe în sala de curs
  • partea practică, desfăşurată de participanţi la locul lor de muncă, sub supervizarea formatorului

Cursurile  sunt organizate pentru grupe de 10-14 persoane, din companii diferite sau din aceeaşi companie, avantajul în acest din urmă caz fiind stabilirea programului de instruire de comun acord între furnizor şi compania client.