Se realizează prin metode sensibile la specificul postului şi al organizaţiei.

În acest sens, noi oferim programe integrate de evaluare, cuprinzând:

  • interviuri de evaluare
  • grile şi scale de evaluare specifice postului
  • testarea abilităţilor şi potenţialului angajaţilor
  • stabilirea standardelor de dezvoltare
  • identificarea zonelor de îmbunătăţit prin training şi dezvoltare