Are ca scop:

  • definirea rolurilor, sarcinilor și responsabilităților angajaților
  • clarificarea proceselor
  • elaborarea de propuneri de îmbunătăţire a alocării resurselor umane

 

 Folosim metode ca:

  • segmentarea sarcinilor
  • analiza proceselor
  • analiza circulaţiei informaţiei, etc.

 

Fişele de post sunt un instrument util în clarificare poziţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, pentru evitarea conflictelor de rol şi pentru eficientizarea muncii.
Consultanţii noştri realizează procesul de analiză a muncii şi de proiectarea  fişelor de post folosind instrumente ca:

  • interviuri,
  • chestionare,
  • analiză componenţială
  • observaţie sistematică