Evaluare personal  Diagnoza

Evaluarea pesonalului servește ca:

  • Bază de pornire pentru motivarea angajaţilor, prin recompensarea în funcţie de atribuţii, responsabilităţi şi performanţe
  • Suport al unor decizii imparţiale şi echitabile pentru sistemele de salarizare şi pentru promovare
  • Reper pentru dezvoltarea carierei şi elaborarea unor standarde de performanţă pentru angajaţi